Företagsprofil

K. Penning B.V. är en firma som utöver sina primära handelsaktiviteter som inköp och försäljning av snittblommor, kruk- och trädgårdsväxter till olika köpare i Europa har som specialitet extra verksamheter direkt inriktade på detaljhandeln som inte har blomster- och växtdetaljhandeln som huvudaktivitet, framför allt livsmedelsbranschen.

Vår utmärkande expertis på området av blommor och plantor utgörs av leverans av kompletta affärs- och försäljningskoncept samt tillhörande, väl genomtänkta produkt- och distributionskoncept utvecklade för och i samarbete med en specifik butikskedja med som gemensam målsättning att göra blomster- och plantförsäljningen till en övertygande kommersiell succé.
Service-merchandising och rack-jobbingsystem plus leverans i konsignation till butikskedjor är en specialitet där vår firma är stark, och sedan starten 1995 är vi dagligen sysselsatta med ovannämnda system.
“Shop-in-the shop”-system som utackorderas åt oss utgör också en del av vår verksamhet.

Utöver denna marketingspecialitet är självfallet en hög inköps- och produktnivå oumbärlig för att få en stark position på marknaden. Naturligtvis ombesörjer vi detta, och i högre grad än genomsnittet : våra höga kvalitets-, färskhets- och hållbarhetsnormer kopplade till ett passande konsumentspris är vår nyckel till framgång.
Riktade inköp för en specifik klient plus originalitet och omväxling av produkterna fulländar till slut den eftersträvade inköps- och produktnivån.
Ett hundratal odlare som avsätter via de nederländska auktionerna bildar (grund)källan för våra inköp.
Flotta och trendiga krukor, vaser, keramik och förpackningsmaterial som folie, omslag, rosetter/band, kort, (hus)etiketter tillförs tematiskt / per tillfälle eller som en del av en produktionslinje till produkten för att kunna erbjuda köparen utmärkande sortiment.

Teknik är också en nyckelfaktor inom företagsprocessen : självständigt utvecklade och genomförda IT-tillämpningar vad beträffar logistiska system, (affärs)streckkodering inklusive “in-store streckkoder“ är bl.a. till för att uppfylla butikskedjans krav nu och i framtiden.

En adekvat organisation som är helt inriktad på och anpassad till en specifik klient är något som vi som liten, ytterst flexibel och snabb firma/business unit kan erbjuda.
Särskilt i produktgruppen färskvaror kan ni dra fördel av detta ej allmänna, utan specifikt inriktade och adekvata sätt av verksamhet.

Vår företagsfilosofi och -metodik består av ett konceptuellt tänkande och arbetssätt.
Vad gäller företagsmoralen fäster vi stor vikt vid ett värdigt samarbete med omgivningen inom vilken vi verkar som kunder, leverantörer, transportörer och deras personal samt konsumenter/organisationer och myndigheter ; dessutom tar vi med miljöaspekter och en social personalpolitik i beräkningen.

Intresserad i ovanstående företagsprofil som potentiell leverantör ?

Ta utan vidare förpliktelser kontakt med oss för en offert / företagsplan, praktiska demonstrationer, information och/eller leverans av provartiklar.